OBEC Suchá Lhota

Obec Suchá Lhota
Přejít na obsah

Základní informace

 
Obecní úřad Suchá Lhota
Suchá Lhota 12 
570 01 Litomyšl 
 
 
Tel.: 608 540178
Email: suchalhota@lit.cz 
IČO:00277436
                                                         
  Úřední hodiny obecního úřadu
    STŘEDA: 18ºº - 20ºº hod. 
 

Zveřejňované informace: 

 
Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Suchá Lhota
Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení : 12329591/0100 KB Litomyšl
IČO:  00277436
Místo a způsob, jak získat příslušné informace: V kanceláři obecního úřadu Suchá Lhota 12, 570 01 Litomyšl 
Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržetrozhodnutí : Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinnéhosubjektu : Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená u rozhodnutí v odstavci odvolání.
 
 

Složení zastupitelstva:

 
Funkce Jméno a příjmení Telefon
starostka Lenka Drahošová 608 540178
místostarosta Matěj Doležal 604 920 580
předseda kontrolní komise Fratišek Doležal ----------
předseda finační komise Bc. Vojtěch Pravec ----------
předseda komise životního prostředí a investic Ing. Martin Hrubeš ----------
člen zastupitelstva Josef Halousek  ----------
člen zastupitelstva Monika Doležalová ----------
 
 

Územní veřejná zpráva:

  
Obec s rozšířenou působností   LITOMYŠL
 Pověřený obecní úřad   LITOMYŠL
 Stavební úřad   LITOMYŠL
 Matriční úřad   LITOMYŠL
 Finanční úřad   LITOMYŠL
 Katastrální úřad   LITOMYŠL
 Pozemkový úřad   LITOMYŠL
 Okresní soud   LITOMYŠL
 Celní úřad   LITOMYŠL
 Vojenská správa   PARDUBICE
 
 

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů:

  • Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích
  • Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má. 
  • Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je uložen u starosty obce, který vede evidenci o nahlížení do registru. 
  • Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb. vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Do té doby bude registr obsahovat pouze oznámení veřejných funkcionářů, kteří ukončili výkon funkce.
AKTUALITY
8. 8. 2019
                                                 …
SPOLUPRACUJEME
  • http://www.mas-lit.cz/
    MAS Litomyšlsko o.p.s.
  • http://www.litomyslsko.cz/
    Mikroregion Litomyšlsko
POČASÍ
Obec Suchá Lhota

Obec Suchá Lhota
Suchá Lhota 12
570 01 Litomyšl

tel.: 608 540 178
suchalhota@lit.cz

Úřední dny a hodiny:
ST 18.00 - 20.00 hod

IČ: 00277436

E-podatelna:
suchalhota.podatelna@lit.cz

Úřední deskaAktuálně z obceKontaktKalendář akcí
© Obec Suchá Lhota | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu