Kontakt

Obecní knihovna uchovává a zpřístupňuje knižní fond o velikosti cca 400 svazků.
Obecní knihovna využívá výměnných souborů, poskytovaných Městskou knihovnou Litomyšl, a tím nabízí svým čtenářům pravidelně knižní novinky k zapůjčení.


Knihovna je informačním centrem obce.
Knihovna umožňuje přístup k vyhledávání informací prostřednictvím celosvětové sítě – internetu.

Nabízí online přístup do katalogů většiny profesionálních knihoven v ČR.
Knihovna je garantem rovného přístupu všech sociálních skupin k informačním zdrojům a k síti internet.

Emailová adresa: suchalhota.knihovna@lit.cz  nebo  suchalhota@lit.cz

 

Ceník služeb: zdarma

Knihovní řád: ke stažení (*.pdf)

Služby obecní knihovny zajišťuje paní Milada Hrubešová.