Rok 2020

RO č. 14 - schváleno 3. 12. 2020

Vyvěšeno: od 3. 12. 2020 do 3. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

RO č. 15 - schváleno 15. 12. 2020

Vyvěšeno: od 15. 12. 2020 do 15. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

RO č. 16 - schváleno 30. 12. 2020

Vyvěšeno: od 30. 12. 2020 do 30. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Schválený střednědobý výhled obce Suchá Lhota pro rok 2021 - 2023

Vyvěšeno: od 22. 11. 2019 do 22. 11. 2023
Název dokumentu Formát Velikost