Soutěž Vesnice roku

O soutěži 

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Převzato z webu: http://www.vesniceroku.cz/

Vesnice roku 2023

 Suchá Lhota vítěz soutěže Vesnice Pardubického kraje roku 2023

Naše obec se stala Vesnicí Pardubického kraje roku 2023...!

Ze srdce všem děkujeme za neustálou podporu a jsme hrdí, že tento titul letos patří naší malé, ale krásné vesničce! :) 

https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/v-suche-lhote-teklo-sampano-proudem-podivejte-se-jak-oslavili-vesnici-roku-20230.html 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/120929/krajskou-vesnici-roku-se-stala-sucha-lhota

https://pardubice.rozhlas.cz/v-suche-lhote-se-dobre-zije-obyvatele-vesnice-roku-2023-jsou-jedna-velka-rodina-9014037

Vesnice roku 2022

 

Po dvouleté pauze v soutěži se zastupci naší obce zúčastnili 6. srpna slavnostního vyhlášení Vesnice roku 2022 v Pardubickém kraji v Biskupicích okres Svitavy. Biskupice se tak se stávají Vesnicí Pardubického kraje roku 2022 a postupují do celostatního kola. A jak dopadla naše vesnička?   
???? Naše obec získala Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obci...????
???? Dále Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za obnovu vodní nádrže...????
???? A také Diplom za písemné záznamy o historii a současnosti občanů obce..????
 Je to neskutečné. Moc děkujeme všem občanům a kamarádům za veškere aktivity, které děláte pro naší vesničku ze srdce a hlavně s radostí. Bez Vás by to prostě nešlo! Děkujeme a již teď se těšíme na další ročník soutěže. 
 
 
Cena naděje pro živý venkov je naše! V sobotu 1.10. proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2022 v Kostelní Lhotě, která získala republikové prvenství. ????
Jsme rádi, že i naše vesnička má celorepublikové prvenství Ceny naděje pro živý venkov, kterou uděluje Sdružení místních samospráv. Poprvé v historii této ceny putuje zlato k nám do Pardubického krara...????
Cenu převzali zástupci naší obce z rukou 1.místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Věry Kovářové..
Děkujeme za pozvání do Kostelní Lhoty a již teď se těšíme na společnou oslavu s našimi občany..????????
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesnice roku 2019

 

V neděli 11. srpna 2019 se zástupci naší obce zúčastnili slavnostního vyhlášení Soutěže VESNICE ROKU 2019 v Pardubickém kraji.  Předání se uskutečnilo ve vítězné obci Lozice (okres Chrudim). Naše obec získala v letošním roce od hodnotící komise Diplom za příkladnou revitalizaci prostoru návsi v obci. Moc si tohoto diplomu vážíme a jsme velmi rádi, že se naše malé "náměstíčko" líbí. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na prezentaci naší obce před hodnotící komisí. Děkujeme!

 

Vesnice roku 2018

 

Dne 11. srpna 2018 se konalo slavnotní vyhlášení soutěže vesnice ve vítězné obci Pustá Kamenice okres Svitavy. Zástupci obce v čele se starostou Jiřím Koníčkem převzali od představitelů kraje a organizátorů soutěže Vesnice roku ocenění Bílá stuha za činnost mládeže v Pardubickém kraji pro rok 2018. Velmi si ceny vážíme a nadále budeme pokračovat v práci, která nás baví! Ještě jednou děkujeme všem kteří se podíleli na přípravach prezentace obce a hlavně všem kteří se zapojují do aktivit a chodu obce. Děkujeme! 

 

Vesnice roku 2017

 

V sobotu 12. srpna se v obci  Lukavice okres Ústí nad orlicí uskutečnilo slavnostní vyhlášení Vesnice Pardubického kraje roku 2017. Lukavice se stala Vesnicí Pardubického kraje roku 2017 a získala Zlatou stuhu. V tomto ročníku soutěžilo celkem 26 obcí. Naše obec získala ocenění "Skokan roku 2017" pro Pardubický kraj. Děkujeme občanům za prezentaci naší obce a komisi za to, že nás takto mile ocenila. 

 

Odkaz na video vytvořené pro hodnotíci komisi: https://www.youtube.com/watch?v=zLQh1icYRN8