Naše obec

SUCHÁ LHOTA 

Okres: Svitavy

Kraj: Pardubický 

Počet obyvatel: 89

Rozloha: 218 ha

Starostka: Lenka Drahošová

 

 

Suchá Lhota je malebná vesnice nacházející se v západním okraji okresu Svitavy v nadmořské výšce 426 m n. m. Vznik obce nelze určit zcela přesně, avšak první písemná zmínka o obci se váže k roku 1347, kdy se uvádí jako majetek biskupství litomyšlského.

V roce 1929 byl v jižní části obce postaven vodojem, jehož stávající podoba tvoří dominantu vesnice. V blízkosti vodojemu se nachází vodní nádrž a hasičská zbrojnice. Centrum obce tvoří  kaple sv. Anny s božími muky a pomníkem padlých hrdinů za 1. sv. války hasičská zbrojnice. Celé prostranství bylo v loňském roce vydlážděno a letos bude prostranství doplněno o novou výsadbu zeleně.

Nejen občané mohou využívat k různým společenským akcím kulturní areál, který se skládá z kulturní haly, bývalého pohostinství, tanečního parketu s přilehlým parkem a vinárny. Na obecním úřadě je pro občany k dispozici obecní knihovna, mandl, stolní tenis a místnost určená pro trávení volného času. 

Dlouholetou tradici má v naší obci sbor dobrovolných hasičů, který má v současné době 42 členů, což představuje téměř polovinu z celkového počtu obyvatel obce. Sbor se každoročně účastní okrskové soutěže, kde soutěží družstvo mužů i žen. Společně s obcí pořádá jarní a podzimní úklid obce, pálení čarodějnic.

V naší malé obci to žije během celého roku. Díky občanům, kteří se snaží přiložit ruku k dílu, tak máme krásně upravenou obec, kde se všichni snaží udržovat okolí nejen svých obydlí. Údržba a zvelebování obce se nám také daří za pomoci Programu obnovy venkova.

Obec má také bohatý kulturní život. Začátek roku patří tříkrálové sbírce, účastníme se Srazu Lhot a Lehot, pořádáme cyklovýlety nejen do okolí obce, účastníme se Her bez katastru, pořádáme volnočasové kurzy jako např. pletení z pedigu, výroba věnců nebo kurz anglického jazyka, novou tradicí je také turnaj ve hře pexeso, dále připravujeme tradiční vánoční výstavu a trhy. Poslední den v roce se tradičně scházíme u kaple sv. Anny, kde si občané osobně popřejí vše dobré do nového roku. Kulturní život je pestrý a je určený pro všechny věkové kategorie. Nejen díky těmto aktivitám naše obec získala v loňském roce bílou stuhu za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku 2018.

 

Matěj Doležal

místostarosta obce Suchá Lhota