Úřední deska

Veřejná vyhláškaOznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Vyvěšeno: od 9. 8. 2023 do 2. 10. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Schválený závěrečný účet za rok 2022

Vyvěšeno: od 10. 5. 2023 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2022

Vyvěšeno: od 3. 5. 2023 do 3. 10. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Výroční zpráva obce Suchá Lhota o poskytování informací za rok 2022

Vyvěšeno: od 4. 1. 2023 do 7. 1. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Zveřejnění povinných informací o komunálním odpadu dle zákona o odpadech za rok 2022

Vyvěšeno: od 28. 2. 2023 do 31. 3. 2024
Název dokumentu Formát Velikost